субота, 02 март 2024

Акциони план за боље сутра

Акциони план за боље сутра

ДЕСЕТ ПОГЛЕДА ПРОФЕСОРА ВЛАДИЦЕ ЦВЕТКОЦИЋА НА ВИСОКО ОБРАЗАВАЊЕ

Почетком ове године светлост дана је угледала као самиздат књига Десет погледа на високо образовање у Србији академика Владице Цветковића, професора Рударско-геолошког факултета у Београду.


Поређана у десет поглавља (Наставници, Студенти, Финансирање, Избори, Докторати, Интереси, Квалитет, Приоритети, Реформа и Будућност) књига је збирка текстова од којих неке Цветковић објављивао у писаним медијима о систему високог образовања у Србији.


Када се зна да студенти чине око четири одсто укупне популације Србије, и каква је њихова улога и значај (високо образовање у Србији почива на 18 универзитета „умрежених“ у 124 факултета похађа их више од 213.000 студената) и 65 високих школа струковних студија и пет високих школа академских  студија (на којима студира 48.640 студената), онда је од пресудног значаја како „дише“ систем високошколског образовања и како га унапредити.


Посебно интересовање за ову област Цветковића је испољавао када је био продекан (од 2006-2009), касније и декан Рударско-геолошког фкултета у Београду (2009-2012).


Још потпуније сагледавања система високог образовања указало му се од 2013. до 2017. године када је именован за председника Тима стручњака за праћење реформе високог образовања у Србији.


Аутор указује на највеће проблеме високог обратовања, анализира његове слабости и нуди решења.


У завршном делу књиге Цветковић каже: „Нема чарбног штапића, нема брзих и лаганих решења и нема у Србији још увек довољно храбрих политичара. Са овим последњим ставом се треба  и помирити,вероватно их још дуго неће ни бити. Пошто мислим да будућност можемо да обезбедимо само ми који радимо у нашем високом образовању, ову књигу завршавам предлозима које ми сами можемо да спроведемо у дело. То је мој лични преднацрт  акционог плана за боље сутра.“


М. Живановић

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности

ИМПРЕСУМ

Назив медија: Е СТВАРНОСТ. Решење АПР Регистар медија: БМ 30/2018, од 17.01.2018. Издавач медија: Драган Тодоровић, предузетник Издавачка делатност Стварност Аранђеловац. Матични број издавача медија: 62835842. Језик на коме медиј излази: српски. Врста писма медија: ћирилица. Формат медија: Самостална електронска издања Интернет портали. Главни уредник медија: мр Драган Тодоровић. Седиште издавача медија: Кнеза Михаила 33е/2, 34300 Аранђеловац. Телефон: 034/710 350, 063/686 364. Е-ПОШТА: casopisstvarnost@gmail.com. Интернет адреса: www.stvanost.rs. Редакција: мр Драган Тодоровић, Љиљана Стојановић, Драгољуб Јанојлић, Мирослав Живановић, Драгован Лазаревић, Здравко Јањевић, Дејан Комненовић и Анђелка Тодоровић.