уторак, 05 децембар 2023

ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА И МИСИЈА ПОРТАЛА „Е СТВАРНОСТ“

ВИЗИЈА: Медиј Интернет портал „Е СТВАРНОСТ“ - који је под тим називом уписан 17. 01. 2018. у Регистар медија Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем: БМ 30/2018, полазећи од концепта ранијих часописа „Стварност“ (девет бројева првог серијала: 1990 – 1992. и шест бројева другог серијала: 2012 – 2017), уважавајући знање и искуство рада чланова редакције „Е СТВАРНОСТ“ са више од 300 година рада у новинарству – представљаће квалитетан и поуздан медиј, који ће се развијати у складу са професионалним стандардима, позитивним законским прописима, друштвено прихватљивим моралом и високим етичким стандардима.
МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности - „Е СТВАРНОСТ“ ће остваривати у свим врстама новинарског изражавања, уз неговање свести да ништа од нас не почиње, нити се са нама завршава. Посебну пажњу „Е СТВАРНОСТ“ ће посвећивати афирмисању несумњивих вредности, али и свим негативним појавама у друштву. У циљу остваривања информисања као општег добра „Е СТВАРНОСТ“ ће се повезивати са свим интернет порталима у Србији, сродне уређивачке концепције, као и са интернет порталима и Србима у расејању широм света.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности