уторак, 03 октобар 2023

Велико народно весеље због победе опозиције на локалним изборима у Даросави 1937. године

Велико народно весеље због победе опозиције на локалним изборима у Даросави 1937. године

МЖ

Прослава победе опозиције у Даросави на локалним изборима 1937. године овековечена је заједничким снимком неколико стотина мештана. Како се на фотографији види направљено је велико  народно весеље.

Према речима Милете Грујића, који је ову фотографију сачувао у свом архиву. Велико славље уз заставу, банкет и пуне столове јела и пића, зачинио је заклани во, који је„окићен“ меденицом „звонио“ док је окретан на ражњу.

Прослава је организована  у Тресавцу, у центру Даросаве, потес Љубомира Синђелића-Бобца. Фотографију је мајсторски снимио  Милорад Радовић.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности