субота, 24 фебруар 2024

Редакција

мр Драган Д. Тодоровић

мр Драган Д. Тодоровић

Рођен 1957. у Аранђеловцу, где је завршио гимназију. На Факултету политичких наука у Београду, смер новинарство, стекао 1980. звање дипломирани политиколог, Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент у Београду 2005. стручно звање специјалиста за менаџмент у хотелијерству и Департману за последипломске студије и међународну сарадњу Универзитета “Сингидунум” 2010. академски назив магистар економских наука.


Објављивао текстове у факултетским и студентским гласилима, листовима “Светлост”, “Мјесна заједница” и “Рад”. У редакцији листа “Шамот” радио 1981, Радио “Шумадији” (1982-1985) и као главни и одговорни уредник листа “Буковичка бања” (1985-1990). Оснивач и главни и одговорни уредник првих приватних новина у Аранђеловцу “Стварност” (1990-1992, а од 2012-2017. часопис је штампан као годишњак у саставу Издавачке делатности “Стварност”) и часописа “Предузетник” (1994-2001). Новинар ТВ “Сунце” у редакцији информативног програма и водитељ емисије “Трибина” од 1995-2003. Има пет објављених књига и два научна рада.


Обавља послове директора хотела “Извор” у Аранђеловцу и директора хотела “Слобода” у Шапцу, који послују у саставу привредног друштва “Пионир” д. о. о. Београд.


Добитник бројних награда и највишег признања општине Аранђеловац “26. јул” (2015).


Тренутно је новинар и главни и одговорни уредник Интернет портала “Е СТВАРНОСТ”.


Укупан рад у новинарству: 27 година.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности

ИМПРЕСУМ

Назив медија: Е СТВАРНОСТ. Решење АПР Регистар медија: БМ 30/2018, од 17.01.2018. Издавач медија: Драган Тодоровић, предузетник Издавачка делатност Стварност Аранђеловац. Матични број издавача медија: 62835842. Језик на коме медиј излази: српски. Врста писма медија: ћирилица. Формат медија: Самостална електронска издања Интернет портали. Главни уредник медија: мр Драган Тодоровић. Седиште издавача медија: Кнеза Михаила 33е/2, 34300 Аранђеловац. Телефон: 034/710 350, 063/686 364. Е-ПОШТА: casopisstvarnost@gmail.com. Интернет адреса: www.stvanost.rs. Редакција: мр Драган Тодоровић, Љиљана Стојановић, Драгољуб Јанојлић, Мирослав Живановић, Драгован Лазаревић, Здравко Јањевић, Дејан Комненовић и Анђелка Тодоровић.