четвртак, 05 октобар 2023

Редакција

мр Драган Д. Тодоровић

мр Драган Д. Тодоровић

Рођен 1957. у Аранђеловцу, где је завршио гимназију. На Факултету политичких наука у Београду, смер новинарство, стекао 1980. звање дипломирани политиколог, Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент у Београду 2005. стручно звање специјалиста за менаџмент у хотелијерству и Департману за последипломске студије и међународну сарадњу Универзитета “Сингидунум” 2010. академски назив магистар економских наука.


Објављивао текстове у факултетским и студентским гласилима, листовима “Светлост”, “Мјесна заједница” и “Рад”. У редакцији листа “Шамот” радио 1981, Радио “Шумадији” (1982-1985) и као главни и одговорни уредник листа “Буковичка бања” (1985-1990). Оснивач и главни и одговорни уредник првих приватних новина у Аранђеловцу “Стварност” (1990-1992, а од 2012-2017. часопис је штампан као годишњак у саставу Издавачке делатности “Стварност”) и часописа “Предузетник” (1994-2001). Новинар ТВ “Сунце” у редакцији информативног програма и водитељ емисије “Трибина” од 1995-2003. Има пет објављених књига и два научна рада.


Обавља послове директора хотела “Извор” у Аранђеловцу и директора хотела “Слобода” у Шапцу, који послују у саставу привредног друштва “Пионир” д. о. о. Београд.


Добитник бројних награда и највишег признања општине Аранђеловац “26. јул” (2015).


Тренутно је новинар и главни и одговорни уредник Интернет портала “Е СТВАРНОСТ”.


Укупан рад у новинарству: 27 година.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности