четвртак, 05 октобар 2023

Редакција

Живадин Стојановић Жис

Живадин Стојановић Жис

Рођен је 1942. Године у Глободеру код Крушевца. Завршио је Економски факултет у Београду. Радни век је посветио писаном новинарству у: „Привредном прегледу“, „Буковичкој бањи“ и „Радничкој штампи“. Објављивао је текстове у многим другим листовима: „Политици“, „Политици експрес“, „Вечерњим новостима“, „Јежу“, „Омладинским новинама, „Борби“, „Младости“, „Нину“...


Добитник је новинарских награда: „Светозар Марковић“ и „27.јун“.

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности