уторак, 03 октобар 2023

Гордана Крајачић о Љиљани Стојановић

 Насловна страна књиге Гордане Крајачић „Музичке илузије“

ДТ

Познати музиколог, музичка критичарка и писац Гордана Крајачић, објавила је прошле године нову књигу - „Музичке илузије“. Рецензенти су др Александар Паладин и Нада Томић Драшковић. На 399. страни (од укупно 408) објављен је текст о Љиљани Стојановић, новинарки и уредници културе Интернет портала „еСтварност“.

Рецензент др Александар Паладин, између осталог, написао је: „Без претензија да пише музиколошку литературу, Крајачићева и овом књигом, у професионалном смислу, даје значајан допринос систематизовању информација у домену извођачке праксе. У времену које у штампаним медијима карактерише недостатак простора, а у електронским недостатак времена, за теме из области културе, ово издање има капиталну улогу у очувању актуелности тренутка у коме живимо.“

Наш портал не само да има времена, већ радо препоручујемо читаоцима књигу „Музичке илузије“ Гордане Крајачић, као и да прочитају текст објављен о нашем новинару и уредници културе Љиљани Стојановић:

Други рецензент књиге «Музичке илузије», Нада Томић Драшковић, филолог, подстиче читаоце да што пре узму књигу у руке и речима: «Читалац, кад на трен, затвори очи или корице ове књиге, готово да не зна – да ли је све те странице прешао – на јави или у сну? У сваком случају, кад се тргне, осети како је то виртуелно путовање било лако, дивно, пуно боја и мириса – умилних звукова...

Заборави читалац притом, да се иза те магије, крије бескрајна љубав, стваралачка енергија, посвећеност; често – патња, чежња и увек, усамљеност, самоћа.

То је тај «букет илузија» који нам дарује, наша ауторка.»

МИСИЈА: Стално указивање на догађаје и личности - значајне за историју и културу народа средишњег дела Шумадије, уз представљање и тумачење садашњих друштвених прилика, а све ради бољег живота у будућности